Organofluorine Chemistry
Jinbo Hu Group
Sitemap  |  Contact us  |  中文版
Hits:
Home Jinbo Hu Research Members Publication Group activities Resource Literature study Contact us
Members
Home > Members


Graduate students
Current menbers
Chuanfa Ni
Accociate professor
Wei Zhang
Accociate professor
Jingwei Zhao
Zhengbiao He
staff
Weiqin Zheng
staff
Ji Zheng
staff
Lijun Zhang
staff
Yongchang Xu
staff
Yanting Gu
staff
Junlin Dou
staff
Lingchun Li
staff
Ling Deng
staff
Jiaxiao Chen
Staff
Chuanhe Zhu
Staff
Former menbers
Yuwen Zeng
2010-2015 Ph.D
Bin Gao
2009-2014 Ph.D
Wenchao Ye
2009-2014 Ph.D
Miingyou Hu
2008-2013 PH.D
Xiao Shen
2008-2013 Ph.D
Yanchuan Zhao
2007-2012 Ph.D
Weizhou Huang
2006-2011 Ph.D
Fei Wang
2006-2011 Ph.D
Jieming Zhu
2005-2010 Ph.D
Lingui Zhu
2004-2009 Ph.D
Laijun Zhang
2004-2009 Ph.D
Jun Liu
2004-2009 Ph.D
Ya Li
2003-2008 Ph.D


Copyright © 2012 Hu Group, SIOC
Add: Room 704, No.1 Building, SIOC, 345 Lingling Road, Shanghai 200032, P.R. China.